Organisatie van Lieshout & Partners

Van Lieshout en Partners wordt geleid door drs. Richard de Jong RBA en drs. Erik Beekes MBA. Richard de Jong, is directeur en is verantwoordelijk voor de beleggingsstrategie, alsmede de uitvoering hiervan. Tevens is hij eindverantwoordelijk voor compliance. Erik Beekes is directeur en verzorgt de commerciële ontwikkeling zoals het aantrekken van vermogensbeheerders en het werven van nieuwe relaties. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen het bedrijf. Van Lieshout & Partners is in 1998 opgericht en bestaat uit twee managing partners, vier partners beleggingsspecialisten en een compliance manager.

Het team

De organisatie van Van Lieshout & Partners bestaat uit 8 personen:

Richard de Jong, directeur

Drs. Richard de Jong RBA

Directeur

Richard is een vermogensbeheerder in hart en nieren. Sinds 2001 is hij werkzaam als vermogensbeheerder bij Van Lieshout & Partners. Vanaf 2012 is hij eindverantwoordelijk voor de beleggingen en de portefeuillesamenstellingen. Hierbij wordt de klant niet in een hokje gestopt, maar is het zijn doel een echte portefeuille op maat te maken.

Erik Beekes, directeur

Drs. Erik Beekes MBA

Directeur

Erik heeft 25 jaar ervaring in het ontwikkelen van concepten en bedrijven. Zijn passie bestaat uit het vinden van oplossingen voor de behoeften van klanten in de financiële dienstverlening. Erik heeft in diverse managementfuncties gewerkt bij ING, Rabobank en Theodoor Gilissen. Bij Van Lieshout & Partners is Erik directeur commerciële- en financiële ontwikkeling en vermogensbeheerder.

Thomas Schets, vermogensbeheerder

Drs. Thomas Schets RBA

Vermogensbeheerder

Thomas is, vanaf 1998, in diverse beleggingsfuncties werkzaam geweest bij Rabobank en Van Lanschot. Zijn passie is beleggen, zijn streven het opbouwen van een lange termijn vertrouwensband met zijn relaties. Bij Van Lieshout & Partners is Thomas Vermogensbeheerder.

Natie Angela, vermogensbeheerder

Natie Angela

Vermogensbeheerder

Natie heeft ruim 20 jaar beleggingservaring. Haar passie is beleggingsportefeuilles matchen aan klantbehoefte en de financiële marktbewegingen. Zij heeft een lange carrière bij de Rabobank achter de rug. In het begin voornamelijk optie-constructies geadviseerd, daarna verder gespecialiseerd in samenstelling portefeuilles. Zij heeft volgens eigen zeggen haar partners gevonden die hetzelfde denken en doen. “Visie, durf en aandacht voor portefeuilles!’

George Terpstra, vermogensbeheerder

Drs. George Terpstra

Vermogensbeheerder

George is vanaf 1995 werkzaam in het effecten vak. Het opbouwen van een goede en langdurige relatie met zijn klanten vindt hij belangrijk. Dit zorgt ervoor dat een groot aantal van zijn klanten al meer dan 20 jaar gebruik maakt van zijn expertise voor hun beleggingsportefeuille.

Robert Kruisland vermogensbeheerder

Robert Kruisland

Vermogensbeheerder

Robert is in 1987 gaan werken bij de vermogensbeheer afdeling van Pierson, Heldring & Pierson en sindsdien enthousiast voor het beleggingsvak. Hij heeft in de afgelopen 31 jaar zowel bij institutionele vermogensbeheerders (ING Asset Management, het huidige NN IP) als private banks gewerkt zoals eerder genoemde, ING Wealth Management en Deutsche Asset & Wealth Management. Het leukste vindt hij de client en zijn/haar verhaal. Zij stimuleren zijn passie en intellectuele drive. Naast het vermogensbeheer is Robert actief in het lesgeven aan beginnende vermogensbeheer professionals en startende medewerkers van de Nederlandse toezichthouder.

Ramona Kaspers, vermogensbeheerder

Ramona Kaspers

Vermogensbeheerder

Ramona brengt, na een lange loopbaan bij ING, een enorme schat aan beleggingskennis, -planning en beheerervaring met zich mee. Zij hecht veel belang aan een goede en langdurige relatie met haar klanten. Zelf zegt zij hierover: “Door mij werkelijk in mijn klanten te verdiepen lukt het mij om praktisch altijd een goede en langdurige relatie met mijn klanten op te bouwen”.

Het belang dat zij aan een goede klantrelatie hecht zorgt ervoor dat een groot aantal relaties al ruim 25 jaar van haar expertise gebruik maken. Daarbij blijft het overzicht en klantbelang altijd voorop staan. Ramona is werkzaam in de regio Groningen wat maakt dat Van Lieshout vanaf nu ook klanten in deze regio meer dan uitstekend van dienst kan zijn.

Karel Vogel, compliance officer

Drs. Karel Vogel RA

Compliance officer

Na een loopbaan als registeraccountant bij PwC en als Hoofd Toezicht bij de AFM, is Karel al vele jaren adviseur voor partijen in de financiële sector. Bij Van Lieshout & Partners is Karel compliance officer en richt hij zich met name op interne compliance, risicomanagement en de relatie met toezichthouders.

Erkende organisatie

Van Lieshout & Partners N.V. heeft vergunningen voor:

  1. het in de uitoefening van beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten;
  2. beheren van een individueel vermogen;
  3. het in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten.

Deze vergunningen zijn afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Alle vermogensbeheerders van Van Lieshout & Partners zijn ingeschreven in het register van het Dutch Securities Institute (DSI). Dit betekent dat naast de toetsing van de organisatie door de AFM ook alle individuele medewerkers zijn getoetst op deskundigheid, ervaring en integriteit. Financieel staat Van Lieshout & Partners N.V. onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Van Lieshout & Partners N.V. staat ingeschreven bij het handelsregister te Amsterdam onder nummer 33297620.

InsingerGilissen

Al onze cliënten bankieren bij InsingerGilissen. Alle gelden en effecten berusten bij haar als depotbank. Effectennota’s en dagafschriften komen van deze bank.