Rendement

Hoewel wij voor onze klanten met een risico classificatiesysteem werken (defensief / neutraal / gematigd offensief / offensief ) bieden wij geen standaardportefeuille aan. Omdat elke relatie anders is, is ook elke portefeuille anders. Zelfs in vergelijking met een portefeuille in hetzelfde risicoprofiel. Dit betekent dat ook het rendement en risico van elke portefeuille uiteen kan lopen.

Het rendement van de portefeuille is na aftrek van alle kosten.

Defensief Neutraal Gematigd
offensief
Offensief Zeer offensief*
2009 13,1 % 24,5 % 17,8 % 57,3 %
2010 5,3 % 7,5 % 10,0 % 18,1 %
2011 0,6 % – 3,7 % – 5,6 % – 16,2 %
2012 13,8 % 10,4 % 11,8 % 10,3 %
2013 2,9 % 1,4 % 6,9 % 12,6 %
2014 6,9 % 9,2 % 4,9 % 8,8 %
2015 0,5 % 4,0 % 8,9 % 7,9 %
2016 4,1 % 5,0 % 6,3 % 8,8 % 15,3 %
2017 0,9 % 5,5 % 2,4 % 8,6 % 7,5 %
2018 -5,0 % -5,0 % -10,1 % -9,4 % -19,9 %
2019 (juni) 6,4 % 8,2 % 12,8 % 16,6 % 20,3 %
Totaal 59,7 % 86,6 % 84,2 % 183,1 % 19,5 %
Netto rendement per jaar 4,6 % 6,1 % 6,0 % 10,4 % 5,2 %
Netto doelrendement 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 %

*start sinds 1 januari 2016

Bovenstaande rendementen zijn in het verleden gerealiseerd en vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Een beperkt aantal beleggingsportefeuilles van cliënten vormt de basis voor deze rendementsvergelijking.

Tariefstelling covered call beleggen

Indien u gaat beleggen onder beheer door Van Lieshout & Partners zijn daar kosten aan verbonden. Onderstaand treft u een inschatting aan van de jaarlijkse kosten van een beleggingsportefeuille, die volgens een gematigd offensief beleggingsprofiel wordt belegd in individuele aandelen met geschreven call opties.

Beheervergoeding

Over het in beheer gegeven vermogen rekenen wij een vergoeding van 0,25 % per kwartaal (exclusief BTW). Deze vergoeding wordt per kalenderkwartaal berekend over het gemiddeld beheerd vermogen en per het eind van elk kwartaal door ons in rekening gebracht.

Transactiekosten depotbank

De transactiekosten zijn 0,15 % over het effectieve bedrag met een minimum van € 7,50 van aan- en verkopen van obligaties en aandelen (c.q. -fondsen). Voor buitenlandse orders wordt de provisie verhoogd met de kosten van de buitenlandcorrespondent. Deze kosten zijn afhankelijk van de omvang van de transactie en de effectenbeurs. Op basis van onze ervaringen en het gematigd offensieve profiel gaan wij er vanuit dat de transactiekosten voor uw portefeuille jaarlijks circa 0,20 % bedragen. Over de transactiekosten wordt geen BTW berekend. Deze kosten worden rechtstreeks door de depotbank InsingerGilissen bij u in rekening gebracht.

Banking fee depotbank

Depotbank InsingerGilissen berekent jaarlijks een banking fee van € 100 plus 0,05 % over het gemiddeld beheerd vermogen. Hier wordt geen BTW over berekend.

In dit profiel worden geen beleggingsfondsen of trackers opgenomen, waardoor er geen kosten zijn van beleggingsfondsen of trackers.

De bovenstaande tariefstelling betreft een zo goed mogelijke inschatting. Mede afhankelijk van het met de klant overeengekomen beleggingsprofiel en de omvang van het beheerde vermogen, kan de inschatting van de kosten naar boven of naar beneden afwijken.

Omvang portefeuille Kosten in % Totaal in €
Beheervergoeding € 500.000 1,00% € 5.000
BTW (21%) 0,21% € 1.050
Beheerloon incl. BTW € 6.050
Transactiekosten 0,20% € 1.000
Bankingfee 0,05% + € 100 € 350
Totaal aan kosten € 7.400
als % van de huidige portefeuille waarde 1,48%