Rendementen

Hieronder staan de gemiddelde rendementen per jaar vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2019. De rendementen zijn netto, dus na aftrek van alle kosten. De onderstaande rendementen zijn in het verleden gerealiseerd en vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Hoewel wij voor onze klanten met een risico classificatiesysteem werken (defensief / neutraal / gematigd offensief / offensief / zeer offensief* ) bieden wij geen standaardportefeuille aan. Omdat elke relatie anders is, is ook elke portefeuille anders. Zelfs in vergelijking met een portefeuille in hetzelfde risicoprofiel. Dit betekent dat ook het rendement en risico van elke portefeuille uiteen kan lopen. Vanaf 1 januari 2017 is er wel sprake van consistente modelportefeuilles per profiel voor index beleggen.

Resultaten beleggingen in individuele aandelen

Behaald rendement vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2019.

Defensief

4,6 %

Neutraal

6,2 %

Gematigd offensief

6,2 %

Offensief

10,5 %

Zeer offensief*

6,2 %

Behaald rendement per jaar

Defensief Neutraal Gematigd
offensief
Offensief Zeer offensief*
2019 (december) 9,0 % 12,8 % 18,9 % 24,1 % 28,0 %
2018 -5,0 % -5,0 % -10,1 % -9,4 % -19,9 %
2017 0,9 % 5,5 % 2,4 % 8,6 % 7,5 %
2016 4,1 % 5,0 % 6,3 % 8,8 % 15,3 %
2015 0,5 % 4,0 % 8,9 % 7,9 %
2014 6,9 % 9,2 % 4,9 % 8,8 %
2013 2,9 % 1,4 % 6,9 % 12,6 %
2012 13,8 % 10,4 % 11,8 % 10,3 %
2011 0,6 % -3,7 % -5,6 % -16,2 %
2010 5,3 % 7,5 % 10,0 % 18,1 %
2009 13,1 % 24,5 % 17,8 % 57,3 %
Totaal 63,7 % 94,5 % 94,3 % 201,2 % 27,2 %
Netto rendement per jaar 4,6 % 6,2 % 6,2 % 10,5 % 6,2 %
Netto doelrendement 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 %

*start sinds 1 januari 2016

Bovenstaande rendementen zijn in het verleden gerealiseerd en vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Een beperkt aantal beleggingsportefeuilles van cliënten vormt de basis voor deze rendementsvergelijking.

Resultaten indexbeleggen

Behaald rendement vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2019.

Defensief

4,6 %

Neutraal

5,9 %

Gematigd offensief

7,0 %

Offensief

10,8 %

Behaald rendement per jaar

Defensief Neutraal Gematigd
offensief
Offensief
2019 (december) 9,0 % 12,8 % 19,4 % 26,1 %
2018 -5,0 % -5,0 % -5,3 % -5,7 %
2017 0,9 % 5,5 % 5,1 % 6,7 %
2016 4,1 % 5,0 % 6,3 % 8,8 %
2015 0,5 % 4,0 % 8,9 % 7,9 %
2014 6,9 % 9,2 % 4,9 % 8,8 %
2013 2,9 % 1,4 % 6,9 % 12,6 %
2012 13,8 % 10,4 % 11,8 % 10,3 %
2011 0,6 % -3,7 % -5,6 % -16,2 %
2010 5,3 % 7,5 % 10,0 % 18,1 %
2009 13,1 % 24,5 % 17,8 % 57,3 %
Totaal 63,7 % 87,9 % 110,8 % 207,5 %
Netto rendement per jaar 4,6 % 5,9 % 7,0 % 10,8 %
Netto doelrendement 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 %

 

Bovenstaande rendementen zijn in het verleden gerealiseerd en vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Een beperkt aantal beleggingsportefeuilles van cliënten vormt de basis voor deze rendementsvergelijking.