Risicobeperking

Van Lieshout & Partners risicobeperking

Van Lieshout & Partners: betrouwbaar gezekerd

Bergbeklimmen is zeker niet zonder risico, maar het risico is wel te beperken. Bijvoorbeeld door u goed te zekeren gebruikmakend van het beste materiaal, anders wordt het schijnveiligheid. Iedereen snapt én weet dat. Toch is ‘niet zekeren’ iets dat bij beleggen veelvuldig voorkomt. U waant uw beleggingen veilig maar heeft u de juiste veiligheidsmaatregelen genomen voor wanneer het spannend wordt? Bij Van Lieshout & Partners is dat duidelijk, wij houden niet van schijnveiligheid. Wij focussen ons met een overzichtelijk team op uw vermogen, helpen om uw vermogen te laten renderen en grijpen in als de beurssituatie daar om vraagt. Maximale veiligheid kunnen wij u niet garanderen, wel de beste maatregelen om de risico’s die beleggen nou eenmaal met zich meebrengen te beperken. Wij houden de lijnen strak in handen om uw vermogen te laten stijgen, te beschermen én zo goed mogelijk veilig te stellen.

Beleggingsstrategie

Covered call beleggen
Het lijkt tegenstrijdig maar dat is het niet. Onze primaire optiestrategie, de covered call strategie, levert een lager risico en hoger rendement op ten opzichte van beleggen zonder opties. Met beleggen in de Amerikaanse S&P 500 index zou u over de periode 1 juni 1999 tot en met 31 mei 2019 een gemiddeld rendement van 4%* per jaar op een aandelenportefeuille hebben behaald. Het rendement van een aandelenportefeuille op basis van de covered call strategie bedraagt over dezelfde periode gemiddeld 6%* per jaar!

Indexbeleggen
Naast het beleggen in individuele aandelen gecombineerd met onze covered call strategie kunt u bij ons ook beleggen in effectenportefeuilles die zijn samengesteld uit meerdere trackers, het zogenaamde indexbeleggen. Bij indexbeleggen koopt u een portefeuille die is samengesteld uit meerdere trackers (aandelen/obligaties). Iedere indexbeleggingsportefeuille die wij aanbieden wordt actief beheerd op basis van macro economische verwachtingen.

Fiduciair vermogensbeheerder
Voor institutionele relaties treedt Van Lieshout & Partners op als fiduciair vermogensbeheerder. Wij adviseren, bepalen de optimale beleggingsportefeuille en verzorgen uitgebreide rapportages.

Ons doel: het realiseren van uw beleggingsdoelstellingen zodat de verplichtingen kunnen worden nagekomen. Wij nemen uw dagelijkse beheeractiviteiten uit handen zodat uw organisatie de resterende strategische bedrijfsdoelstellingen de volle aandacht kan geven.

Kerntaken fiduciair vermogensbeheerder Loyaliteitsplicht Zorgplicht
VLP Handelt in het belang van de client Geeft alleen advies indien daartoe bevoegd
Eisen waaraan moet worden voldaan Minimaliseren van belangen conflicten Geeft SAA / allocatie / portefeuille-advies

U draagt aan uw fiduciaire manager cruciale verantwoordelijkheden over. Wij bieden daarvoor:

een robuust en transparant beleggingsproces,
een geïntegreerde beheeroplossing afgestemd op uw risicoprofiel,
doelstellingen en verplichtingen,een zeer ervaren team,
een scherp tarief gebaseerd op activiteiten die voor u worden verricht.

Wij leggen u graag uit wat in uw situatie, en op basis van uw wensen en uw vermogen, het beste bij u past.

Covered call beleggen: minder risico, méér rendement

Het lijkt tegenstrijdig maar dat is het niet. Onze primaire optiestrategie, de covered call strategie, levert een lager risico en hoger rendement op ten opzichte van beleggen zonder opties. Met beleggen in de Amerikaanse S&P 500 index zou u over de periode 1 juni 1999 tot en met 31 mei 2019 een gemiddeld rendement van 4%* per jaar op een aandelenportefeuille hebben behaald. Het rendement van een aandelenportefeuille op basis van de covered call strategie bedraagt over dezelfde periode gemiddeld 6%* per jaar!

Rendement covered call

* Rendement exclusief kosten (1,5 % per jaar), zonder rekening te houden met valutarisico.