Risicobeperking

Van Lieshout & Partners risicobeperking

Van Lieshout & Partners: betrouwbaar gezekerd

Bergbeklimmen is zeker niet zonder risico, maar het risico is wel te beperken. Bijvoorbeeld door u goed te zekeren gebruikmakend van het beste materiaal, anders wordt het schijnveiligheid. Iedereen snapt én weet dat. Toch is ‘niet zekeren’ iets dat bij beleggen veelvuldig voorkomt. U waant uw beleggingen veilig maar heeft u de juiste veiligheidsmaatregelen genomen voor wanneer het spannend wordt? Bij Van Lieshout & Partners is dat duidelijk, wij houden niet van schijnveiligheid. Wij focussen ons met een overzichtelijk team op uw vermogen, helpen om uw vermogen te laten renderen en grijpen in als de beurssituatie daar om vraagt. Maximale veiligheid kunnen wij u niet garanderen, wel de beste maatregelen om de risico’s die beleggen nou eenmaal met zich meebrengen te beperken. Wij houden de lijnen strak in handen om uw vermogen te laten stijgen, te beschermen én zo goed mogelijk veilig te stellen.

Beleggingsstrategie

Covered call beleggen
Onze covered call beleggingsstrategie kenmerkt zich door het verkopen van call opties op uw individuele aandelen of trackers. Met het verkopen van call opties ontvangt u een premie. De premie ontvangt u omdat uw aandeel of tracker verkocht wordt (moet worden) als de vastgestelde koers is bereikt. Wordt de koers niet gehaald dan behoudt u uw aandeel of tracker en vervalt de optie.
Extra zekerheid kunnen wij u bieden door de aankoop van put opties. Put opties beschermen uw aandelen of trackers tegen koersdalingen. Bent u bereid om extra risico te lopen dan kunt u besluiten om put opties te gaan verkopen. Beide mogelijkheden, minder of juist meer risico, zetten wij alleen in als u dat uitdrukkelijk aangeeft.

Indexbeleggen
Naast het beleggen in individuele aandelen gecombineerd met onze covered call strategie kunt u bij ons ook beleggen in effectenportefeuilles die zijn samengesteld uit meerdere trackers, het zogenaamde indexbeleggen. Bij indexbeleggen koopt u een portefeuille die is samengesteld uit meerdere trackers (aandelen/obligaties). Iedere indexbeleggingsportefeuille die wij aanbieden wordt actief beheerd op basis van macro economische verwachtingen.

Fiduciair vermogensbeheerder
Voor institutionele relaties treedt Van Lieshout & Partners op als fiduciair vermogensbeheerder. Wij adviseren, bepalen de optimale beleggingsportefeuille en verzorgen uitgebreide rapportages.

Ons doel: het realiseren van uw beleggingsdoelstellingen zodat de verplichtingen kunnen worden nagekomen. Wij nemen uw dagelijkse beheeractiviteiten uit handen zodat uw organisatie de resterende strategische bedrijfsdoelstellingen de volle aandacht kan geven.

Kerntaken fiduciair vermogensbeheerder Loyaliteitsplicht Zorgplicht
VLP Handelt in het belang van de client Geeft alleen advies indien daartoe bevoegd
Eisen waaraan moet worden voldaan Minimaliseren van belangen conflicten Geeft SAA / allocatie / portefeuille-advies

U draagt aan uw fiduciaire manager cruciale verantwoordelijkheden over. Wij bieden daarvoor:

een robuust en transparant beleggingsproces,
een geïntegreerde beheeroplossing afgestemd op uw risicoprofiel,
doelstellingen en verplichtingen,een zeer ervaren team,
een scherp tarief gebaseerd op activiteiten die voor u worden verricht.

Wij leggen u graag uit wat in uw situatie, en op basis van uw wensen en uw vermogen, het beste bij u past.

Minder risico; méér rendement

Het lijkt een tegenstrijdigheid maar dat is het niet. Onze primaire optiestrategie, de covered call strategie, levert een lager risico en hoger rendement op dan wanneer er in aandelen wordt belegd zonder opties. Onderzoek heeft aangetoond dat het risico van de covered call strategie gedurende de periode vanaf 1 juni 1988 tot en met eind 2011 12,5% is geweest. Indien u in dezelfde periode in de Amerikaanse S&P 500 index zou hebben belegd zou dat 15% zijn geweest. In diezelfde periode was het gemiddeld rendement van de covered call strategie 10,6% terwijl het rendement van de gewone aandelenbeleggingsportefeuille 9,2% was.